Hội nghị người lao động Công ty Cổ phần Thương mại Sài Gòn Tây Nam 2020

Sáng ngày 2/6, Công ty Cổ phần Thương mại Sài Gòn Tây Nam đã tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2020.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Theo đó, trong năm 2019, Công ty Cổ phần Thương mại Sài Gòn Tây Nam đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ và hiệu quả công việc đã được đưa vào Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2019.

 


Tiếp đó, hội nghị cũng đã nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể; hợp đồng lao động, nội quy lao động, an toàn, vệ sinh lao động, các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đối thoại tại Công ty.

Sau khi xin ý kiến của Hội nghị về các ý kiến đóng góp và các ý kiến giải đáp thắc mắc của Tổng Giám đốc, Hội nghị đi đến biểu quyết nhất trí thông qua các văn kiện Hội nghị và các ý kiến đóng góp thêm tại Hội nghị cùng với ý kiến của Giám đốc giải đáp thắc mắc, như sau:

  • Báo cáo kết quả kinh doanh 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
    + Hội nghị biểu quyết nhất trí 19/19 người, đạt tỷ lệ 100%.
  • Báo cáo Tài chính năm 2019.
    + Hội nghị biểu quyết nhất trí 19/19 người, đạt tỷ lệ 100%.
  • Báo cáo Kiểm điểm thực hiện Thỏa ước LĐTT năm 2019.
    + Hội nghị biểu quyết nhất trí 19/19 người, đạt tỷ lệ 100%.

Hội nghị cũng đã thống nhất danh sách đề cử thành viên đại diện người lao động đối thoại định kỳ với ban lãnh đạo công ty, gồm 03 ông bà với kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:
– Bà Nguyễn Thùy Quyên đạt 19/19 phiếu, tỷ lệ 100%.
– Ông Hữu Xuân Trường đạt 19/19 phiếu, tỷ lệ 100%.
– Ông Nguyễn Bá Toàn đạt 19/19 phiếu, tỷ lệ 100%.

Hội nghị người lao động năm 2020 đã thành công tốt đẹp, đây là hoạt động thực thi Quy chế dân chủ cơ sở của Công ty, là diễn đàn để người lao động và người sử dụng lao động thảo luận, tham gia ý kiến đóng góp vào kế hoạch sản xuất kinh doanh; các nội quy, quy chế liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Tạo sự đồng thuận, đoàn kết, gắn bó người lao động với Công ty, chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng và phát triển Công ty Cổ phần Thương mại Sài Gòn Tây Nam hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và ngày càng phát triển một cách bền vững./.